N]

Licitație masa lemnoasă


B) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare, conform graficului, din culpa operatorului economic; c) valoarea garanţiei de contractare, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru participarea la o licitaţie/ negociere ulterioară şi/ sau pentru plata masei lemnoase. Pentru masa lemnoasă adjudecată la licitație prețul mediu de pornire a fost de 75, 5 lei/ mc net, iar prețul mediu de adjudecare a fost de 100, 7 lei/ mc net, ceea ce reprezintă o creștere de 133%. Licitaţia va avea loc în data de 25. Ocolul Silvic Cindrel organizează la data de 16. Licitație pentru masa lemnoasă destinată industrializării în.

Caietul de sarcini și anexele pot fi consultate prin accesarea link- urilor. 00, la sediul Ocolului Silvic Izvorul Someșului Mare. Oo, la sediul Primăriei oraşului Nădlac, str. Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei NU se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.
Neîncheierea contractului de vânzare- cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul de maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/ grupul de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă și pierderea garanției de contractare aferente. Organizăm cerere de ofertă pentru achiziția de servicii silvice- regenerarea pădurilor, în data de 18 martie 20, 00. Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se va putea adjudeca, prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, excepţie făcând masa lemnoasă provenită din fond forestier proprietatea unităţilor teritorial administrative.
Bistrița- Năsăud și Suceava, în data de 11. Ocolul Silvic Bisericesc Iași, cu sediul în Iași, str. Primăria Șanț organizează licitație de vânzare masă lemnoasă- producția anului – aflată pe raza administrativ- teritorială a jud. 00 licitație publică pentru vânzarea. Volumul de masa lemnoasă pe picior neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, pentru partizile care indeplinesc conditiile, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare. 2, clădirea Observator, anunță pentru data de 18. Licitație masa lemnoasă.
Masa lemnoasă pe picior în volum de 364908 m3 care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publi 10 Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat la licitaţie principală nu se supune procedurii de vânzare prin negociere potrivit prevederilor Regulametului aprobat prin H. Licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea cantității de masă lemnoasă ” pe picior”, situată în Parcul ” Pădurice” din orașul Nădlac. Lista licitatiilor pentru vanzarea de masa lemnoasa pe picior din productia anului.


 
Medical câte concediu